Home Contact Despre noi

Noutăţi

Situația dosarelor depuse la Secretariatul de Stat pentru Culte
Situaţia centralizată a lăcaşurilor de cult din România la data de 31 decembrie 2015
data înregistrării: 22.03.2016
Achiziție publică având ca obiect executarea unor Lucrări de reparații fațadă la sediul SSC
Data înregistrării: 20.05.2016
Comunicat de presă referitor la modul în care au fost reflectate în mass-media observaţiile Curţii de Conturi pe anul 2014
data înregistrării: 05.12.2015
Ordin secretar de stat pentru culte nr.10/18.01.2016 pentru aprobarea listei privind nominalizarea unităților de cult cu venituri reduse al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar în cuantum de 80%
Data înregistrării: 22.01.2016
Lista unităților de cult cu venituri reduse care beneficiază de sprijin lunar în cuantum de 80% în 2016
Cuantumul indemnizaţiilor/sprijinului lunar alocat personalului din cadrul unităţilor de cult religioase conform Legii nr. 284/2010 coroborat cu Legea nr. 285/2010, OUG nr. 19/2012 și OUG nr. 103/2013
Data înregistrării:16.10.2015
Ghid de organizare și desfășurare a evacuării din construcții cu destinația clădiri de cult în cazul producerii unui incendiu sau a unui seism
Lista cu unitățile de cult unde s-au constatat deficiențe în domeniul apărării împotriva incendiilor de către I.S.U.
Data înregistrării: 10.08.2015
Protocol de predare-preluare, cu privire la transmiterea pe o perioadă de 49 de ani a imobilului-teren aflat în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Muftiatului Cultului Musulman
Data înregistrării: 28.07.2015
Ordinul Secretarului de Stat pentru Culte nr. 66/2015 pentru aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Capitolului III Culte din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Data înregistrării: 04.06.2015
H.G. nr. 984 din 4 noiembrie 2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
Data înregistrării: 06.11.2014
ORDONANŢA nr. 11 din 31 iulie 2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
Data înregistrarii: 07.08.2014
Protocol - Cu privire la predarea disciplinei religie-cultul ortodox în învățământul preuniversitar și la organizarea învățământului teologic ortodox preuniversitar și universitar
Data înregistrării: 02.06.2014
Data expirării: 31.12.2014
Lista cu unităţile de cult unde s-au constatat deficiențe în domeniul apărării împotriva incendiilor
Data înregistrării: 25.07.2013
Data expirării: 31.12.2013
Ordin pentru aprobarea listei privind nominalizarea unităţilor de cult cu venituri reduse al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar în cuantum de 80%
Data înregistrării: 08.07.2013
Data expirării: 31.12.2013
Modificarea valorii mijloacelor fixe
Data înregistrării: 30.05.2013
Decizie pentru aprobarea listei privind nominalizarea unităţilor de cult cu venituri reduse al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar în cuantum de 80%
Data înregistrării: 14.12.2012
Data expirării: 31.12.2013
Situaţie achiziţii publice 2012 - 23.11.2012
Data înregistrării: 23.11.2012
Data expirării: 31.12.2012
Situaţie achiziţii publice 2012 - 30.03.2012
Data înregistrării: 30.03.2012
Data expirării: 31.12.2012
Situaţie achiziţii publice 2012 - 17.02.2012
Data înregistrării: 17.02.2012
Data expirării: 31.12.2012
Ordin secretar de stat pentru culte nr. 112/2011 pentru aprobarea listei privind nominalizarea unităţilor de cult cu venituri reduse al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar în cuantum de 80%
Data înregistrării: 24.01.2011
Data expirării: 31.12.2012
© Secretariatul de Stat pentru Culte