Home Contact Despre noi

Bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pentru 2014

 

Cod

Denumire indicator

Program 2014 (mii lei)

5000

TOTAL BUGET

321.586

01

CHELTUIELI CURENTE

321.523

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.067

20

TITLUL II BUNURI Şl SERVICII

769

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADM PUBL

3.041

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

316.646

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

63

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

63

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

321.586

01

CHELTUIELI CURENTE

321.523

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.067

20

TITLUL II BUNURI Şl SERVICII

769

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADM PUBL

3.041

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

316.646

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

63

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

63

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

321.586

01

CHELTUIELI CURENTE

321.523

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.067

1001

Cheltuieli salariale în bani

836

100101

Salarii de bază

808

100112

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara instituţiei

1

100113

Indemnizaţii de delegare

21

100130

Alte drepturi salariale in bani

6

1003

Contribuţii

231

100301

Contribuţii de asigurări sociale de stat

169

100302

Contribuţii de asigurări de şomaj

6

100303

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

43

100304

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

3

100306

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10

20

TITLUL II BUNURI Şl SERVICII

769

2001

Bunuri si servicii

422

200101

Furnituri de birou

12

200103

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

50

200104

Apă, canal şi salubritate

11

200105

Carburanţi si lubrifianţi

31

200106

Piese de schimb

15

200108

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

40

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional

63

200130

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

200

2002

Reparaţii curente

70

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10

200530

Alte obiecte de inventar

10

2006

Deplasări, detaşări, transferări

90

200601

Deplasări interne, detaşări, transferări

50

200602

Deplasări In străinătate

40

2011

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

5

2013

Pregătire profesionala

27

2014

Protecţia muncii

15

2030

Alte cheltuieli

130

203002

Protocol şi reprezentare

3

203030

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

127

51

TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADM PUBLICE

3.041

5101

Transferuri curente

3.041

510153

Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute

3.041

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

316.646

5912

Susţinerea cultelor

30.000

5913

Contribuţia statului pt susţinerea BOR din afara graniţelor

12.880

5914

Contrib statului la salarizarea personalului de cult

270.016

5915

Contribuţii la salarizarea personalului neclerical

2.500

5928

Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos

1.250

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

63

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

63

7101

Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)

63

710102

Maşini, echipamente si mijloace de transport

0

710130

Alte active fixe

63

6501

ÎNVĂŢĂMÂNT

2.500

01

CHELTUIELI CURENTE

2.500

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

2.500

5915 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 2.500

6701

CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE

319.086

01

CHELTUIELI CURENTE

319.023

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.067

1001

Cheltuieli salariale în bani

836

100101

Salarii de bază

808

100112

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara instituţiei

1

100113

Indemnizaţii de delegare

21

100130

Alte drepturi salariale in bani

6

1003

Contribuţii

231

100301

Contribuţii de asigurări sociale de stat

169

100302

Contribuţii de asigurări de şomaj

6

100303

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

43

100304

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

3

100306

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10

20

TITLUL II BUNURI Şl SERVICII

769

2001

Bunuri si servicii

422

200101

Furnituri de birou

12

200103

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

50

200104

Apă, canal şi salubritate

11

200105

Carburanţi si lubrifianţi

31

200106

Piese de schimb

15

200108

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

40

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional

63

200130

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

200

2002

Reparaţii curente

70

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10

200530

Alte obiecte de inventar

10

2006

Deplasări, detaşări, transferări

90

200601

Deplasări interne, detaşări, transferări

50

200602

Deplasări In străinătate

40

2011

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

5

2013

Pregătire profesionala

27

2014

Protecţia muncii

15

2030

Alte cheltuieli

130

203002

Protocol şi reprezentare

3

203030

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

127

51

TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADM PUBLICE

3.041

5101

Transferuri curente

3.041

510153

Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute

3.041

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

314.146

5912

Susţinerea cultelor

30.000

5913

Contribuţia statului pt susţinerea BOR din afara graniţelor

12.880

5914

Contrib statului la salarizarea personalului de cult

270.016

5928

Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos

1.250

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

63

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

63

7101

Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)

63

710102

Maşini, echipamente si mijloace de transport

0

710130

Alte active fixe

63

670150

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

319.086

 

Documente ataşate:
Bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte.pdf

© Secretariatul de Stat pentru Culte