Home Contact Despre noi

Asociaţii religioase

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa şi regimul general al cultelor, art. 40-48, a apărut o nouă structură religioasă cu personalitate juridică, „asociaţia religioasă”. Asociaţia religioasă este o persoană juridică alcătuită din cel puţin 300 de membri, cetăţeni români cu domiciliul în România, care se asociază în vederea manifestării unei credinţe religioase. Pentru înfiinţarea unei asociaţii religioase, prin decizia instanţei de judecată, este necesar avizul consultativ al Secretariatului de Stat poentru Culte. În vederea obţinerii acestui aviz, asociaţia interesată va depune o cerere la minister însoţită de documentaţia prevăzută la art. 41 alin (2) lit. a-c din Legea nr. 489/2006 şi în Ordinul M.C.C. nr. 2274/ 17.05.2007 privind aprobarea procedurii de acordare a avizului consultativ de către Ministerul Culturii şi Cultelor pentru înfiinţarea asociaţiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către asociaţiile existente. Pot depune cereri de obţinere a avizului consultativ atât asociaţii înfiinţate pe baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cât şi asociaţii nou constituite; în ambele cazuri, acestea trebuie să facă dovada celor 300 de membri, cetăţeni români sau rezidenţi în România. În activitatea lor asociaţiile religioase au obligaţia să respecte Constituţia şi legile ţării  şi să nu aducă atingere securităţii publice, ordinii, sănătăţii şi moralei publice, precum şi drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Până în prezent au primit aviz consultativ pentru înfiinţarea/transformarea în asociaţie religioasă următoarele asociaţii:

  1. Asociaţia Religioasă Societatea Creştinilor Nouapostolici România

 Societatea Creştinilor Nouapostolici – România (S.C.N.A.R.) are sediul în Bucureşti, str. Romulus nr. 67, sect. 3. În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) lit. d) şi art. 47 alin (1) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Ministerul Culturii şi Cultelor a avizat dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către Societatea Creştinilor Nouapostolici – România, aviz nr. 1/30.03.2007.

 2. Asociaţia Religioasă Nazarineană

 Asociaţia Religioasă Nazarineană are sediul central în Arad. În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) lit. d) şi art. 47 alin (1) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Ministerul Culturii şi Cultelor a avizat dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către Asociaţia Religioasă Nazarineană, aviz  nr. 2/23.04.2007.

 3. Asociaţia Adunările lui Dumnezeu din România

Asociaţia “Adunările lui Dumnezeu din România” are sediul in Bucureşti, str. Răsăritului nr. 59, sector 6. În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) lit. d) şi art. 47 alin (1) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor, Ministerul Culturii şi Cultelor a avizat dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către Asociaţia “Adunările lui Dumnezeu din România”, aviz  nr. 3/17.09.2007.

 4. Asociaţia Religioasă Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România

Asociatia Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România are sediul la Mănăstirea Slătioara, com.Râşca, jud. Suceava. În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) lit. d) şi art. 47 alin (1) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Ministerul Culturii şi Cultelor a avizat dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către Asociaţia „Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România”, aviz  nr. 4/19.11.2007.

 5. Asociaţia Religioasă a Adventiştilor de Ziua a Şaptea – Mişcarea de Reformă

 Asociatia Adventiştilor  de Ziua a Şaptea-Mişcarea de Reformă are sediul central în mun. Făgăraş, str. Negoiu nr. 24, jud. Braşov.  În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) lit. d) şi art. 47 alin (1) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Ministerul Culturii şi Cultelor a avizat dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către Asociaţia Adventiştilor de Ziua a Şaptea – Mişcarea de Reformă, aviz  nr. 5/19.11.2007.

 6. Asociaţia Religioasă Centrul Creştin Aletheia

Centrul Creştin Aletheia are sediul in Timişoara. Ministerul Culturii şi Cultelor a acordat aviz consultativ pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către Asociaţia Centrul Creştin Aletheia, în conformitate cu prevederile art. 41. (2) lit. d) şi art. 47 alin (1) din Legea  nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, aviz  nr. 6/04.12.2007.

7. Asociaţia Religioasă Centrul Creştin Metanoia

Asociaţia Centrul Creştin Metanoia are sediul în Timişoara, str. Munteniei nr. 30, jud. Timiş. Ministerul Culturii şi Cultelor a acordat aviz consultativ pentru  dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către Asociaţia Centrul Creştin Metanoia, în conformitate cu prevederile art. 41. (2) lit. d) şi art. 47 alin (1) din Legea  nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, aviz  nr. 7/04.12.2007.

8. Asociaţia Religioasă Biserica Credinţei din România

Judecătoria Tîrgu Mureș, prin Încheierea nr.37/2008 a dispus radierea Asociației Comunităților Credinței din România și transformarea în Asociația Religioasă Biserica Credinței din România, cu sediul în mun. Târgu Mureş, str.Azurului, nr. 4, jud Mureş. În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) lit. d) si art. 47 alin (1) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Ministerul Culturii şi Cultelor a acordat aviz consultativ pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către Asociaţia Comunităţilor Credinţei din România, aviz  nr. 8/19.12.2007.

9. Asociaţia Religioasă Creştină a Ţiganilor "Betesda"

Asociaţia Creştină a Romilor “Betesda” are sediul în mun. Târgu Mureş, str. Oltului nr. 2, jud. Mureş. În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2)  din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Ministerul Culturii şi Cultelor  a acordat aviz consultativ pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către Asociaţia Creştină a Romilor “Betesda”, aviz nr. 9/21.05.2008. Menționăm că asociația nu este înscrisă în Registrul Asociațiilor Religioase.

10. Asociaţia Religioasă Apostolică Filadelfia

Asociaţia Religioasă Apostolică Filadelfia are sediul în localitatea Pâncota, strada Soarelui, nr. 47, jud. Arad. În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2)  din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Ministerul Culturii şi Cultelor  a acordat aviz consultativ pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către Asociaţia Religioasă Apostolică Filadelfia, aviz nr. 10/16.06.2008.

11. Asociaţia Religioasă ''Centrul Creştin Speranţa Vieţii România''

Asociaţia Religioasă " Centrul Creştin Speranţa Vieţii  România" are sediul in Târgoviste, str. Poet Grigore Alexandrescu nr.23,  jud. Dâmboviţa. În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2)  din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional a acordat aviz consultativ pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către Asociaţia  Religioasă " Centrul Creştin Speranţa Vieţii ”, aviz nr. 11/30.10.2009. 

 12. Asociaţia Religioasă Apostolică "Templul Lui Dumnezeu" 

 Asociatia Religioasa Apostolica "Templul Lui Dumnezeu" are sediul in  Târnăveni, str. Victoriei, nr.51,  jud. Mureş. În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2)  din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte  a emis avizul consultativ pentru înfiinţarea acestei asociaţii ca asociaţie religioasă , aviz  nr. 12/29.01.2010.  

13. Asociaţia Religioasă  Creştină "Emanuel" 

Asociaţia Religioasă Creştină "Emanuel" are sediul in  com. Deda,  nr.352,  jud. Mureş. În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2)  din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte  a emis avizul consultativ pentru înfiinţarea acestei asociaţii ca asociaţie religioasă , aviz  nr. 13/06.04.2010. 

 14. Asociaţia Religioasă a Comunităţilor Baha'i din România

Asociaţia Comunităţilor Baha'i din România are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Magheru nr. 27, ap. 24, et. 3, sector 1. În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2)  din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte a emis avizul consultativ pentru înfiinţarea acestei asociaţii ca asociaţie religioasă, aviz  nr. 13b/20.05.2010.

15.  Asociaţia Religioasă "Centrul Creştin Timişoara'

 Asociaţia Religioasă "Centrul Creştin Timişoara", cu sediul in Timişoara, str. Calea Aradului, nr.15A, jud.Timiş, a dobândit statutul de asociatie religioasa in conformitate cu art. 47 din Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, prin hotărârea judecătorească nr.174/20.04.2007, pronunţată de Judecătoria Timişoara.   

16.  Asociaţia Religioasă Biserica Creştină Penticostală"Evanghelia" 

 Asociaţia Religioasă Biserica Creştină Penticostală "Evanghelia" are sediul in  Bucuresti, str. Comşeşti,  nr.5,  sect.5. În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2)  din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte  a emis avizul consultativ pentru înfiinţarea acestei asociaţii ca asociaţie religioasă, aviz  nr. 15/16.09.2010.    

17. Asociaţia Creştin Ecumenică

 Asociaţia Creştin Ecumenică are sediul în Scorniceşti, bd.Muncii, nr.1, jud.Olt. În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2)  din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte  a emis avizul consultativ pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către Asociaţia Creştin Ecumenică, aviz nr.16/10.12.2010.

18. Asociaţia Religioasă Apostolică '' Cetatea Sionului"

 Asociaţia Religioasă Apostolică '' Cetatea Sionului" are sediul in mun. Târgu Mureş, str. Piaţa Gării, nr. 1, ap. 3, jud. Mureş.  În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2)  din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte  a emis avizul consultativ pentru înfiinţarea acestei asociaţii ca asociaţie religioasă, aviz  nr. 17/10.05.2011. Menționăm că  asociația nu este înscrisă în Registrul Asociațiilor Religioase.

19. Asociația Biserica Apostolică a Credinței în Isus Hristos IAFCJ

  Asociația Biserica Apostolică a Credinței în Isus Hristos IAFCJ are sediul în Alba Iulia, str. Marcus Aurelius nr. 70, etaj 1, județul Alba. În conformitate cu prevederile art. 41 alin (2) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte a emis avizul consultativ pentru dobândirea statutului de asociație religioasă de către  Asociația Biserica Apostolică a Credinței în Isus Hristos IAFCJ, aviz nr.18 / 05.03.2013.

20. Asociația Religioasă Uniunea Creștină Penticostală a Bisericilor Botezate cu Duhul Sfânt

  Asociația Religioasă Uniunea Creștină Penticostală a Bisericilor Botezate cu Duhul Sfânt are sediul în orașul Negrești Oaș, str. Victoriei nr. 75, jud. Satu Mare. În conformitate cu prevederile art. 41 alin. ( 2) din Legea nr. 489 / 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte a emis avizul consultativ pentru înființarea acestei asociații ca asociație religioasă, aviz nr. 19 / 05.06.2013.

21. Asociația Religioasă Uniunea Internațională a Bisericilor Penticostale a Romilor

Asociația Religioasă Uniunea Internațională a Bisericilor Penticostale a Romilor are sediul în Arad, str. Ioan Flueraș, nr. 54, jud. Arad. În conformitate cu prevederile art. 41 alin. ( 2 ) din Legea nr. 489 / 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte a emis avizul consultativ pentru înființarea acestei asociații ca asociație religioasă, aviz nr. 20 / 10.01.2014.

22. Asociația Religioasă " Locașul Duhului Sfânt "

Asociația Religioasă " Locașul Duhului Sfânt " are sediul în București, Șos. Fundeni, biroul nr. 2, sector 2. În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din Legea nr.489/ 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte a emis avizul consultativ pentru înființarea acestei asociații ca asociație religioasă, aviz nr. 21 /  21.10.2014.

23. Asociația Religioasă Apostolică " Miracolul Creștin "

Asociația Religioasă Apostolică " Miracolul Creștin " are sediul în Alba Iulia, Str. Liviu Rebreanu nr.1, jud. Alba. În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din Legea nr.489/ 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte a emis avizul consultativ pentru înființarea acestei asociații ca asociație religioasă, aviz nr. 22 /  03.12.2014.

24. Asociația Religioasă Harvest

Asociaţia Religioasă  Harvest  are sediul în mun. Arad, str. Sinaia, nr. 17, jud. Arad. În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2)  din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte  a emis avizul consultativ pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către Asociaţia Religioasă Harvest, aviz nr. 23 / 01.09.2016.

25. Asociaţia Religioasă ”Centrul Creștin Exodusˮ 

Asociaţia Religioasă ”Centrul Creștin Exodusˮ are sediul în Timișoara, str. Bucovinei, nr. 65, jud. Timiș.  În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2)  din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte  a emis avizul consultativ pentru înfiinţarea acestei asociaţii ca asociaţie religioasă, aviz  nr. 24 / 11.10.2016.

26. "Asociaţia Umanitară Religioasă "

"Asociaţia Umanitară Religioasă" are sediul în satul Corbeanca, comuna Corbeanca, str. Laguna Albastră, nr. 56 A, jud. Ilfov. În conformitate cu prevederile art. 41 alin (2)  din Legea nr. 486/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte a emis avizul consultativ pentru infiinţarea acestei asociaţii ca asociaţie religioasă, aviz nr. 25 / 24.11.2016.

27. Asociaţia Religioasă " Râul Vieţii "

Asociaţia Religioasă " Râul Vieţii " are sediul în Bucureşti, Aleea Gura Câlnăului, nr. 12-22, sector 3. În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte a emis avizul consultativ pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către Asociaţia Religioasă " Râul Vieţii " , aviz nr. 26 / 27.12.2016.  

 

                                                                                         *****

 

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2076/2007 s-a reglementat organizarea evidenţei speciale a asociaţiilor religioase constituite potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor şi a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 617/6 sep. 2007

Asociaţiilor care au solicitat avizul consultativ din partea Secretariatului de Stat pentru Culte li s-a comunicat în momentul acordării acestui aviz să transmită o copie după sentinţa judecătorească prin care au dobândit statutul de asociaţie religioasă; până în prezent s-au conformat acestei solicitări: Asociaţia Adventiştilor de Ziua a Şaptea-Mişcarea de Reformă, Asociaţia Religioasă Apostolică Filadelfia, Asociaţia Creştină a Romilor "Betesda", Asociația Religioasă Uniunea Internațională a Bisericilor Penticostale a Romilor, Asociația Religioasă " Locașul Duhului Sfânt", Asociația Religioasă Apostolică "Miracolul Creștin", Asociația Religioasă Biserica Credinței din România. Din informaţiile pe care le deţinem,  asociaţiile care au primit aviz consultativ nu au întâmpinat dificultăţi în dobândirea statutului de asociaţie religioasă.

  Contact: CARMEN IORGULESCU - consilier responsabil cu înfiinţarea şi transformarea asociaţiilor religioase, prelungirea vizelor pentru asociaţii şi culte religioase(email: Carmen.Iorgulescu@culte.ro).

 

Documente ataşate

© Secretariatul de Stat pentru Culte